konferencja na Uniwersytecie Zielonogórskim
Pracownicy WIOŚ uczestniczyli w konferencji „Innowacyjny system monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary” zorganizowanej przez Urząd Miasta Żary oraz Uniwersytet Zielonogórski.
Tematyka konferencji dotyczyła zrealizowanego projektu badawczo-wdrożeniowego, którego przedmiotem było opracowanie i budowa kompleksowego, innowacyjnego systemu monitoringu jakości powietrza wraz z komputerowym modelem symulacyjnym oraz częścią analityczną i wizualizacyjną, obejmującego obszar miasta Żary.
Celem projektu była redukcja zanieczyszczenia powietrza i poprawa jakości życia mieszkańców Żar, a także uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji o jakości powietrza w mieście, która będzie przekazywana na bieżąco online. Dzięki wprowadzeniu systemu i rekomendacjom naukowym nastąpi także zmniejszenie zjawiska smogu.