WIOŚ prowadzi stały monitoring komponentów środowiska w związku z pożarem hali magazynowej w Przylepie. Wszystkie wyniki badań laboratoryjnych przekazywane są systematycznie zgodnie z kompetencją do odpowiednich organów i służb:

– Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

– Prezydenta Miasta Zielona Góra,

– Starosty Zielonogórskiego,

– Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

– Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku,

– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.,

– Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Od momentu pożaru wykonano 154 pobory wody powierzchniowej, 6 poborów ścieków, 25 poborów gleby, 15 poborów wód podziemnych (studnie).

Pobory prób wody z Gęśnika (łącznie 86 poborów):

Pobory prób wody z Łączy (łącznie 20 poborów):

Pobory prób wody z Zimnego Potoku (łącznie 37 poborów):

Zakres badań: pH, ChZT – Cr, WWA, węglowodory ropopochodne, metale: rtęć, ołów, kadm, chrom, nikiel, miedź, cynk.

Kolejne pobory wykonywane są w cyklach co dwa tygodnie w 4 punktach (- rz. Gęśnik za pierwszą tamą, – rz. Gęśnik za drugą tamą „Dolina Bobrów”, – rz. Gęśnik m. Czerwieńsk, – Łącza (po połączeniu Gęśnika i Łączy) m. Czerwieńsk.

W zakresie pomiarów powietrza przeprowadzono 24 analizy z wykorzystaniem mobilnego laboratorium WIOŚ oraz pomiary ciągłe ambulansem pomiarowym GIOŚ (ostatnie w rejonie pożarzyska trwały od końca marca do połowy maja br.).