Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dr inż. Anity Jakubaszek z prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mirosławem Glazem zaowocowało podpisaniem umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla zadań z zakresu monitoringu środowiska oraz przeprowadzenie szkoleń dla inspektorów WIOŚ.

Dzięki współpracy z WFOŚiGW w Zielonej Górze możemy zwiększać, modernizować i dostosowywać wyposażenie inspektoratu do zadań określonych w znowelizowanej ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Planujemy zakup niskoemisyjnego samochodu specjalnego – mobilnego biura inspekcyjnego ze zdalnym dostępem do systemów informatycznych WIOŚ, możliwością generowania dokumentów kontrolnych na miejscu, przesyłu zgłoszeń do WIOŚ lub GIOŚ, zdalnym dostępem i przekazem danych do wybranych informatycznych systemów kontrolnych, umożliwiającego inspekcje w terenie, m.in. pojazdów transportujących odpady w ruchu krajowym, kontrole w podmiotach prowadzących produkcję rolną czy przechowywanie i stosowanie nawozów. Kolejnym zakupem będzie przenośne źródło zasilania z panelem fotowoltaicznym pozwalające na wykorzystywanie sprzętu, w szczególności dronów, przez dłuższy czas w terenie, zwiększając obszar oględzin. Wsparcie WFOŚiGW umożliwi także wyposażenie Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w pięć zestawów sprzętu mobilnego IT dla inspektorów w czasie prowadzenia kontroli wyjazdowych.

Przewidywany koszt całkowity i kwalifikowany brutto zadania pod nazwą: wzmocnienie potencjału kontrolnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wynosi 400.000,00 zł.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisują umowę
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisują umowę